მთავარი საჭირო ინფორმაცია ვის შეუძლია ისარგებლოს იპოთეკური სესხით?

ვის შეუძლია ისარგებლოს იპოთეკური სესხით?

cover image

ვინ იგულისხმება ფიზიკურ პირში?

  • ფიზიკურ პირში იგულისხმება არამეწარმე და მეწარმე ფიზიკური პირი, ასევე ინდმეწარმე

რა ტიპის შემოსავალი უნდა მქონდეს? 

  • იპოთეკური სესხის ასაღებად მსესხებელს უნდა გააჩნდეს სტაბილური შემოსავალი
  • შემოსავალი შესაძლებელია იყოს სხვადასხვა ტიპის: ხელფასი, გამომუშავებით მიღებული შემოსავალი, იჯარა, შემოსავალი ბიზნესიდან,  გზავნილები უცხოეთიდან
  • შესაძლებელია შემოსავალი თვითან თვემდე იცვლებოდეს, ამ შემთხვევაში როგორც წესი საშუალო შემოსავალი გამოითვლება
  • სესხის დასაფარად შესაძლებელია განხილულ იქნას ერთზე მეტი შემოსავალი. მაგალითად თუ ხელფასთან ერთად მსესხებელს გააჩნია საიჯარო შემოსავალი, სესხის დასაფარად გაითვალისწინება ორივე შემოსავალი 

დასაშვებია თუ არა რამდენიმე ადამიანის შემოსავლის გათვალისწინებით სესხის აღება? 

  • თუ მსესხებლის შემოსავალი არ არის საკმარისი მოთხოვნილი თანხის მისაღებად, შესაძლებელია ოჯახის სხვა წევრების შემოსავლების გათვალისწინება
  • ერთი სესხისთვის ჯამში ოჯახის 3 წევრის შემოსალის გათვალისწინებაა შესაძლებელი, შესაბამისად იპოთეკური სესხი შესაძლებელია გაიცეს 3 ფიზიკურ პირის თანამსესხებლობით
  • სესხზე ყველა თანამსესხებელს აქვს ერთნაირი პასუხისმგებლობა

 

გაიგე შენი იპოთეკური სესხის ლიმიტი: